Kurv

💙 Dansk Registreret Virksomhed                   ⭐️ 100% Anonymt

⏳ Hurtig Levering På 0-15 Min.

Abonnementsbetingelser

1 Generelt

1.1 Mediebooster.dk stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på Mediebooster.dk. Ved brug af vores abonnementstjeneste Auto Likes vil du modtage likes på alle nye billeder på Instagram, Ved køb af Auto Followers vil du modtage følgere til din Instagram profil hver uge

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Mediebooster.dk og brugeren vedrørende tjenesten.

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Mediebooster.dk. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Mediebooster.dk fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Mediebooster.dk abonnementer. Som en del af dette abonnement har du ret til at poste op til 40 opslag inden for den månedlige periode og modtage vores service. Skulle du overskride denne grænse på 40 opslag, vil servicen automatisk blive sat på pause. Servicen vil blive genoptaget ved starten af den næste abonnementsperiode, hvor du igen vil have 40 opslag til rådighed. Det er muligt at modtage vores services til mere end 40 opslag i den månedlige periode ved at tilkøbe ekstra abonnementer. To abonnementer vil give 80 opslag om måneden. Tre abonnementer vil give 120 opslag om måneden osv. 

3 Adgang til Tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på Webshoppen (se også punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn, opsigelse og password

4.1 En brugerkonto kan registreres på Webshoppen.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal opgive en email adresse og får herefter tilsendt en sikker adgangskode. Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Login Oplysninger.

4.4 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Mediebooster.dk og ændre sit password.

4.5 Opsig dit abonnement ved at logge ind via min konto siden. Gå derefter ind under fanen subscriptions, og vælg det abonnement du ønsker at opsige. Tryk på cancel for at opsige.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Webshoppen.

5.2 Første betaling trækkes fra kundens kort den dag varen bestilles og kundens abonnement aktiveres. Herefter trækkes beløbet 1. gang om måneden.

5.3 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.4 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Mediebooster.dk tilbudte betalingsmidler på Webshoppen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Mediebooster.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og Brugeren har betalt for en periode efter abonnementets ophør, vil Mediebooster.dk tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra abonnementets ophør. Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

7 Fortrydelsesret

Ved at indgå nærværende aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende Tjenesten og Aftalen, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor. af varen uden samtidig at give Mediebooster.dk tydelig meddelelse om dette.

8 Aftalens løbetid og opsigelse

8.1 Abonnementsaftaler for Tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på én (1) måned, og forlænges automatisk med en (1) måned ad gangen, indtil Brugeren eller Mediebooster.dk opsiger abonnementet i henhold til disse Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Der sker derfor ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

8.2 Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen i gratis-perioden, stopper likes med øjeblikkelig virkning.

8.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal Mediebooster.dk være berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre Tjenesten utilgængelig for Brugeren, hvis: (a) Brugerens betaling er forsinket mindst syv (7) dage (se punkt 6.7); (b) Brugeren er insolvent, eller der er rimelig grund til at antage, at Brugeren kan blive insolvent; (c) der foregår ulovlig brug af Tjenesten, eller der er rimelig grund til at antage, at der foregår sådan ulovlig brug;

9 Tvister

Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med Tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig kontakte Mediebooster.dk for at indgive en klage. Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/KlagtilForbrugerklagenaevnet).

10 Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte Mediebooster.dk på kontakt@Mediebooster.dk